Konteineriterminal

TK Muuga konteineriterminal on multifunktsionaalne terminal Muuga süvaveesadamas asuvas vabatsoonis.

Terminali tehnoloogiline tootmisvõimsus on 600 000 TEUd aastas.

Innovaatiline

Terminal kasutab kõige uuemat ümberlaadimistehnikat ja esimesena maailmas rakendas tehnoloogilist laadimisskeemi RTG – Shuttle Carrier koostöös. Oma töös kasutab terminal kõige kaasaegsemaid arvutiprogramme nii elektroonseks andmevahetuseks klientidega, ümberlaadimistehnika juhtimiseks, konteinerite positsioneerimiseks, laoarvestuse pidamiseks, koostööks tolli- ja veterinaartalitusega ning samuti eriprogramme RTG satelliitpositsioneerimiseks ja ümberlaadimistehnika tehnilise seisukorra (RMI) kontrollimiseks.

Efektiivne

Kõige uuemate tehniliste ja programmiliste vahendite kasutamine võimaldab stabiilselt tagada laevade käitluse tootlikkusega 55-60 ühikut tunnis ja samuti töödelda autotransporti keskmiselt 30 minuti jooksul alates selle sissesõidust kuni väljasõiduni terminalist. Raudteeplatvormide käitlemise viimistletud tehnoloogilised skeemid ja hästi korraldatud vastastikkused töösuhted raudtee ja ekspedeerimisfirmadega võimaldavad tõrgeteta graafiku alusel liikuvate plokk-rongide saatmist Moskvasse aga samuti ka marsruutrongide saatmist Kesk-Aasia riikidesse "Baltica Transit" ja "Zubr"

Kvaliteet

Kvaliteedi tagame oma tegevuse pideva seire, analüüsi ja sertifitseerimisprotsesside toel.Ettevõte omab alates 2011.a kvaliteedisertifikaati ISO 9001:2004 ning 2013.a omistati sertifikaadid ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 ja ISO 22000:2005. Vajaliku turvatehnoloogia ning standardi olemasolu toel sai terminal 2005. aastal rahvusvahelisele süsteemile vastava sertifikaadi ISPS.