Klienditsoon

Klientidel on võimalik jälgida oma kaupade seisu meie laos ning anda laadimis / lossimiskorraldusi olles ühendatud meie infosüsteemiga intraneti kaudu.

TEADE KLIENDILE

TK territooriumi pääsuluba

Konteinerite väljastamine

Name PEGASUS
Line UNIFEEDER
Date 17.11.2018
Time 08:00
Name HEINRICH EHLER
Line UNIFEEDER
Date 18.11.2018
Time 08:00
Name EVOLUTION
Line MSC EESTI AS
Date 18.11.2018
Time 12:00