/  Hanked/  Hanked

Hanked

Teenindame maailmajagudevahelist transiitkaubavoogu lähtudes parimatest teadmistest ning kõige kaasaegsemast tehnoloogiast

 

Hanke nimetus ja tingimusedKontaktTähtaeg

Töötajate tervisekontrolli teenuse hange

Lisa 1 Töötajate tervisekontrolli teenuse osutamise hanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

 Ülari Seepter

23.05.2019 kell 12:00

Tööriietuse hoolduse hange

Lisa 1 Tööriiete hoolduse hanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Lisa 2 Tööriiete hooldusöö mahu ja maksumuse kokkuvõte (xlsx)

Ülari Seepter

23.05.2019 kell 12:00

Laokoristusmasina ostuhange

Lisa 1 Laokoristusmasina ostuhanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Lisa 2 Laokoristusmasina ostuhanke tehnilised tingimused (pdf)

Joel Tammeka20.05.2019 kell 15:00

Portaalkraanade GANZ utiliseerimise hange

Lisa 1 Portaalkraanade GANZ utiliseerimise hanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Lisa 2 Portaalkraana Ganz tehniline kirjeldus (pdf)

Joel Tammeka23.05.2019 kell 10:00

Volvo Penta vahetusmootori ostuhange

Lisa 1 Volvo Penta vahetusmootori ostuhanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Joel Tammeka24.05.2019 kell 14:00

Ro-Ro pääsla laienduse ehitushange

Lisa 1 Ro-ro pääsla Veose 7 laienduse ehitushanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Lisa 2 Ro-ro pääsla laienduse ehituse töömahud ja maksumus (xlsx)

Lisa 3-1 Ro-ro pääsla skeem (pdf)

Lisa 3-2 Ro-ro pääsla skeem (pdf)

Joel Tammeka03.06.2019 kell 11:00

Scania mootori kapitaalremondi hange

Lisa 1 Scania mootori kapitaalremondi hanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Joel Tammeka31.05.2019 kell 10:00

Tööriiete ja -jalatsite ostuhange

Lisa 1 Tööriietuse ostuhanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Lisa 2 Tööriietuse ostuhanke mahu ja maksumuse kokkuvõte (xlsx)

Joel Tammeka12.06.2019 kell 12:00

Raadiojaamade ostuhange

Lisa 1 Raadiojaamade ostuhanke spetsifikatsioon (pdf)

Stanislav Koval03.06.2019 kell 09:00

Ladu nr 7 remondihange

Lisa 1 Ladu nr 7 remondihange (pdf)

Lisa 2 Töö mahu ja maksumuse kokkuvõte (xlsx)

Joel Tammeka27.06.2019 kell 10:00

Akupatareide ostuhange

Lisa 1 Akupatareide soetamishange kirjeldus ja tingimused (pdf)

Lisa 2 Kasti mõõdud (pdf)

Joel Tammeka04.07.2019 kell 12:00

 

Selgitus

  • Hanke nimetus on see, mis hankija peab kirjutama oma kinnises ümbrikus esitatavale pakkumisele;
  • Hanke tingimused PDF failis koostab hanget korraldava Talituse Direktor, kinnitab Juhatus;
  • Kontakt – hanget korraldava Talituse Direktori poolt nimetatud kontaktisiku nimi, e-mail ja tel. nr. kellele saab esitada hankega seonduvaid täiendavaid küsimusi;
  • Pakkumiste esitamise tähtaeg , mille jooksul esitatud pakkumised osalevad hankel;
  • Pakkumiste esitamise aadress, millele saadetud pakkumised avatakse hangete hindamise komisjoni koosolekul;