/  Hanked/  Hanked

Hanked

Teenindame maailmajagudevahelist transiitkaubavoogu lähtudes parimatest teadmistest ning kõige kaasaegsemast tehnoloogiast

 

Hanke nimetus ja tingimusedKontaktTähtaeg

Ladude tuletõrjesignalisatsiooni renoveerimine

Lisa 1 Ladu W1 ja W2 tuletõrjesignalisatsiooni projekt ja ehitus (pdf)

Lisa 2-1 ladu W1 plaan (pdf)

Lisa 2-2 ladu W2 plaan (pdf)

Joel Tammeka

13.03.2019 kell 10.00


 

 

Frontaalladuri ostuhange

Lisa 1 Frontaallaaduri ostuhanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Joel Tammeka

05.03.2019 kell 10.00

Rulltreileri 40’ ostuhange (2 tk)

Lisa 1 rulltreileri ostuhanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

 

Joel Tammeka

08.03.2019 kell 10.00

Elektritõstuki 4 t ostuhange

Lisa 1 Elektritõstuki 4t ostuhanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Joel Tammeka

08.03.2019 kell 10.00

Sissepuhkeventilatsiooni projekteerimine ja ehitus

Lisa 1 Lao W4 sissepuhkeventilatsiooni projekteerimine ja ehitus (pdf)

Lisa 2-1Lao W4 plaan (pdf)

Lisa 2-2 Lao W4 lõige (pdf)

Joel Tammeka

11.03.2019 kell 10.00


Lao W8 valgustuse renoveerimise hange

Lisa 1 lao W8 valgustuse renoveerimise hanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Ladu W8 valgustuse renoveerimine. FITA Project.zip

Joel Tammeka

11.03.2019 kell 10.00

Kopplaaduri ostuhange

Lisa 1 Kopplaaduri ostuhanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Lisa 2 Kopplaaduri tehniline iseloomustus (xls)

 

Joel Tammeka

12.03.2019 kell 12.00

 

Laovalgustuse renoveerimine

Lisa 1 Lao W7 valgustuse renoveerimishanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Lisa 2 FITA Projekt töö 07-17PP Lao W7 valgustus (zip)

 

Joel Tammeka

11.03.2019 kell 10.00

 

Kahveltõstuki 25 t ostuhange

Lisa 1 Kahveltõstuki 25t ostuhanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Joel Tammeka

25.03.2019 kell 12.00

 

Ro-Ro traktorite 4x4 ostuhange

Lisa 1 Ro-Ro traktori 4x4 ostuhanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Joel Tammeka

18.03.2019 kell 10.00

 

Skelettreilerite 65 t ostuhange

Lisa 1 Skelettreilerite 65t ostuhanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Joel Tammeka

18.03.2019 kell 10.00

 

Multitreileri 65 t ostuhange

Lisa 1 Multitreileri 65t ostuhanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Joel Tammeka18.03.2019 kell 10.00

Ladude W1 ja W2 katuse remont

Lisa 1 Lao W1 ja W2 katuse remont hankekirjeldus ja tingimused (pdf)

Lisa 2 Lao W1 ja W2 katuse remont töömahud ja maksumus (xlsx)

Lisa 3 Lao W1 ja W2 katuse remondi plaan ja lõiked (zip)

 

Joel Tammeka

18.03.2019 kell 10.00

Kliimaseadmete paigalduse hange

Lisa 1 Haldushoonetes kliimasedmete paigalduse hanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Lisa 2 Ruumide asendiplaan (skeemid 4 lehel, zip)

Joel Tammeka

18.03.2019 kell 10.00

 

Puistematerjali laadimise ja ladustamise roobi ostuhange

Lisa 1 puistematerjalide laadimise ja ladustamise roobi ostuhanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Joel Tammeka

11.03.2019 kell 10.00

Konteineriterminali laienduse III. ehitusetapp

Lisa 1 Konteinerterminali laienduse III ehitusetappi hanke tingimused ja kirjeldus (pdf)

Lisa 2 Konteinerterminali laienduse III ehitusetappi tehniline kirjeldus (pdf)

Lisa 4-1 arenguala asukohaplaan (pdf)

Lisa 4-2 rajatiste asukohaplaan (pdf)

Lisa 4-4 kaablikanalisatsiooni skeem (pdf)

Lisa 4-5 sademevee kanalisatsioon (pdf)

Lisa 4-6 kai nr 17 asfalteerimine 1000 m2 (pdf)

 

Joel Tammeka

01.04.2019 kell 12.00

Õhkrehvide ostuhange

Lisa 1 Õhkrehvide ostuhanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Lisa 2 õhkrehvide ostuhanke mahud ja maksumus (xlsx)

Joel Tammeka

20.03.2019 kell 10.00

Sõiduautorehvide ostuhange

Lisa 1 Sõiduautorehvide ostuhanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Lisa 2 Sõiduautorehvide ostuhanke mahud ja maksumus (xlsx)

 

Joel Tammeka

25.03.2019 kell 10.00


Superelastikrehvide ostuhange

Lisa 1 Superelastikrehvide ostuhanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Lisa 2 Superelastikrehvide ostuhanke mahud ja maksumus (xlsx)

Joel Tammeka

 

25.03.2019 kell 10.00

 

 

Selgitus

  • Hanke nimetus on see, mis hankija peab kirjutama oma kinnises ümbrikus esitatavale pakkumisele;
  • Hanke tingimused PDF failis koostab hanget korraldava Talituse Direktor, kinnitab Juhatus;
  • Kontakt – hanget korraldava Talituse Direktori poolt nimetatud kontaktisiku nimi, e-mail ja tel. nr. kellele saab esitada hankega seonduvaid täiendavaid küsimusi;
  • Pakkumiste esitamise tähtaeg , mille jooksul esitatud pakkumised osalevad hankel;
  • Pakkumiste esitamise aadress, millele saadetud pakkumised avatakse hangete hindamise komisjoni koosolekul;