/  Hanked/  Hanked

Hanked

Teenindame maailmajagudevahelist transiitkaubavoogu lähtudes parimatest teadmistest ning kõige kaasaegsemast tehnoloogiast

 

Hanke nimetus ja tingimusedKontaktTähtaeg

Talvise teehoolde hange

Lisa 1. Talvise teehoolde hanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Lisa 2. Talvise teehoolde lumekoristusskeem (pdf)

Joel Tammeka09.10.2019 kell 12:00

Vanametalli utiliseerimise hange 

Lisa 1. Vanametalli utiliseerimise hanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Lisa 2. Vanametalli utiliserimine fotod (pdf)

Üllar Põial14.10.2019 kell 11:00

Veose 16 haldushoone kolmanda korruse remont

Lisa 1. Veose 16 haldushoone III korruse remondihanke kirjeldus ja tingimused (pdf)

Lisa 2. Veose 16 haldushoone III korruse remondi mahu ja maksumuse kokkuvõte (xlsx)

Lisa 3. Veose 16 haldushoone III korruse plaan, dispetserite ruum (pdf)

Joel Tammeka15.10.2019 kell 10:00

 

 

Selgitus

  • Hanke nimetus on see, mis hankija peab kirjutama oma kinnises ümbrikus esitatavale pakkumisele;
  • Hanke tingimused PDF failis koostab hanget korraldava Talituse Direktor, kinnitab Juhatus;
  • Kontakt – hanget korraldava Talituse Direktori poolt nimetatud kontaktisiku nimi, e-mail ja tel. nr. kellele saab esitada hankega seonduvaid täiendavaid küsimusi;
  • Pakkumiste esitamise tähtaeg , mille jooksul esitatud pakkumised osalevad hankel;
  • Pakkumiste esitamise aadress, millele saadetud pakkumised avatakse hangete hindamise komisjoni koosolekul;