/  Firmast/  HHLA TK Estonia

HHLA TK Estonia

HHLA TK Estonia AS pakub kliendile transiitkauba läbi sadama liigutamise kogu teenusspektrit „ühe akna“ põhimõttel.

 

Oleme tehnoloogiliselt oma tegevusala absoluutsete tippude seas. Laevade teenindamiseks kasutame kõige kaasaegsemat tehnikat ning laadimistehnoloogiaid. Teenindame igapäevaselt laia merelaevade ja –kaubaliikide spektrit, sh RO-RO ja LO-LO laevad, üldkauba, puist- ja konteinerveoseid.

 

Meie personal on regioonis kõige kõrgema kvalifikatsiooniga. Oma 20 tegutsemisaastaga on meie meeskonnal kogunenud kogemustepagas, mis annab eriliste ja erinevate klientide teenindamiseks vajaliku kindluse.

 

HHLA TK Estonia AS eriliigilised terminalid võimaldavad meil tegutseda universaalse operaatorina. Meil on võimalik laadida, lossida ja ladustada erinevaid veoseid: konteinereid sealhulgas refkonteinereid; tükikaupa, puistlaste, segalaste, hoiustamisel kindlat temperatuurirežiimi vajavaid veoseid.

 

Firma tootmises, laoarvestuses ja raamatupidamises on kasutusel spetsiaalne tarkvara, mis on ühendatud ühtseks infosüsteemiks. Klientidel on võimalik jälgida oma kaupade seisu meie laos ning anda laadimis / lossimiskorraldusi olles ühendatud meie infosüsteemiga intraneti kaudu.

 

Veoste töötlemise ja ladustamise käigus pööratakse meie juures suurt tähelepanu ka veoste puutumatusele ja säilivusele. Terminalides on kõrge turvalisuse tase, territooriumil on lisaks tehnilisele valvele ka 24/7 töötav mehitatud valve.

 

Kõikide kaubaliikide töötlemist pakutakse konkurentsivõimeliste tariifide alusel.

 

HHLA TK ESTONIA AS Terminali brošüür

 

 

Turvalisus

Meie terminalides on tagatud kauba ööpäevaringne turvalisus.


Kogu Transiidikeskuse terminali- ja laoala katab ööpäevaringselt toimiv laitmatu turvasüsteem, mis välistab kauba varguse või kadumise või muud teod, mis seaksid ohtu kauba terviklikkuse ja puutumatuse. Terminale ja laoalasid ümbritsevad piirdeaiad, mis on varustatud elektrooniliste jälgimisseadmete ja muu valvetehnikaga – lisaks töötab ka füüsiline turvameeskond. Ligipääsu terminalide ja laoaladele kontrollitakse rangelt ja eriasukohtadesse ligipääsuks on vaja vastavaid lube.


Meie kõrgete turvastandardite kinnituseks on HHLA TK Estonia AS vastavalt ka sertifitseeritud – omame ISPS sertifikaati.


Oluline on märkida, et kauba kõrval on meile oluline ka oma inimeste turvalisus. Tööohutus on HHLA TK Estonia AS jaoks oluline prioriteet. Jõustame rangeid tööohutusreegleid kogu ettevõtte tegutsemisalal ja jälgime, et ka meie terminalide külalised, kliendid, välispartnerid, autojuhid ja teised inimesed oleks piisavalt turvatud ja käituksid nii, et nad ei oleks ohuks ei iseendale ega ka teistele.


Kõik olulised tegevused meie terminalides toimuvad vastavate, täpselt defineeritud protseduuride järgi ja meie käsutuses olevat tehnikat inspekteeritakse pidevalt – seda nii vastavate elektrooniliste järelevalvesüsteemide kui ka füüsiliste inspektorite poolt.

Euroopa ja Aasia sõlmpunkt

Olulist osa HHLA TK Estonia AS terminalide konkurentsieelises mängib Eesti geograafiline asukoht – paljudest teistest maailma riikidest eristab meid asjaolu, et asume kaubateede sõlmpunktis. Selliseid on vahel sõjalises mõttes nimetatud ka “kägistuspunktideks”, sest neid kinni pigistades võib olulisel määral kaubavahetust halvata. Näiteks Bab-el-Mandebi väin Jeemeni, Araabia poolsaare, Eritrea, Djibouti ja Põhja-Somaalia vahel, mis oli strateegiline logistiline punkt aastatuhandeid Vahemere ja India ookeani vaheliste kaubavoogude transiidis. Geopoliitikas räägitakse täna palju Hormuzi väinast, mis on ainus meritsi väljapääs maailmaturule Pärsia lahest puuritavale naftale. Tallinna ja Muuga sadama kaudu pääsevad paljud Vene kaubad maailmaturule ja maailma kaubad Vene turule.


HHLA TK Estonia AS terminalid on selle sõlmpunkti ühed juhtoperaatorid. Nii osaleme oma oskusteabe, tipptehnoloogia ja personaliga tarneahelas, mis peale konteinerterminali hõlmab laevaliine (kes korraldab konteinerite saabumise Muuga terminali), Eesti Raudtee ja erasektori vagunipargiettevõtteid (kelle veeremitel kaup liigub), Eesti ja Venemaa poolel tegutsevad raudteeoperaatorettevõtted ning ekspediitorid (kes logistilise tervikpildi eest vastutavad), kuid ka autotranspordiettevõtteid. Nii väljuvad Transiidikeskuse konteinerterminalist kasvõi ööpäevaringselt plokkrongid, mis liiguvad tõrgeteta ja graafikute alusel Moskvasse või marsruutrongidena Kesk-Aasia riikidesse, nagu näiteks “Baltica Transit” ja “Zubr”. Meie tehnoloogiline suutlikkus võimaldab plokk-rongiden liikumist reaal-ajas jälgida, et meie partneritel ja klientidel oleks minuti täpsusega teada nende asukoht või saabumine sihtkohta.

Kiirus ja efektiivsus - infosüsteemid

HHLA TK Estonia AS mängib välja oma osa globaalsetes tarneahelates, kus partneriteks on suured kaubaomanikud, logistikud, ekspediitorid ja üleilmsed laevaliinid. Lisaks teminaliteenuse füüsilisele usaldusväärsusele peavad partnerid ja kliendid usaldama ka informatsiooni, mida nad kauba liikumise kohta saavad. Seepärast on meie jaoks oluline investeerida pidevalt oma infosüsteemide toimimisse ja integreeritusse. Selleks, et kauba käitlemine oleks läbipaistev ent ka kiire ja efektiivne, oleme investeerinud kõige kaasaegsematesse tarkvaralahendustesse nii andmevahetuseks klientidega, konteinerite positsioneerimiseks, ümberlaadimistehnika juhtimise, laoarvestuse pidamiseks, koostööks riigiasutustega nagu tolli- ja veterinaatalitused ning samuti eriprogrammidesse RTG satelliitpositsioneerimiseks ja ümberlaadimistehnika tehnilise seisukorra (RMI) kontrollimiseks.

Digivärav – automaatne autotranspordi teenindusahel

Samuti korraldasime 2012. aastal ümber oma Muuga konteinerterminali autotranspordi teenindusahela, rakendades vastava digivärava lahenduse. Selliste süsteemi efekt on olnud reaalne ning meie terminali toimimises oluliselt efektiivsust tõstev:


 • Kiirus – konteineri numbrite kontrollimine, tema igast küljest pildistamine võimaldab oluliselt kiirendada konteineri seisukorra aruande koostamist. Vanasti tegi seda kaubalugeja, kes joonistas ja mõõtis konteineri vigastusi, koostas vigastuste akti juht pidi sellega minema arvestusgruppi jneTäna teeb kogu selle töö Vicy automaatvärav, millest auto läbi sõidab . NB! Juht selleks enam autost välja tulema ei pea!
 • Turvalisus – Terminalist saab välja ainult õige konteiner, sest Vicy digitaalvärav kontrollib konteineri numbri järgi väljastusõigust vastava transpordivahendiga, millele on vormistatud kõik vajalikud dokumendid. Puuduste korral väravad ei avane
 • Mugavus
  1) Kui terminali külastus on vedaja poolt vormistatud korrektselt, siis väravad avanevad automaatselt.
  2) Klient saab vajadusel väravapiltide järgi jälgida oma konteinerite seisukorda nii terminali sisse- kui väljasõidul.

Konteinerite “tervise” jälgimine reaalajas

Meie klientidele ja meile on oluline jälgida iga üksiku konteineri tehnilisi parameetreid. Meie kliendid on usaldanud meile oma kauba ja meie ülesanne on tagada selle nõuetekohane käitlemine oma terminalides. Oleme konteinerite jälgimiseks arendanud reaalajas toimiva infosüsteemi, mis suudab ka individuaalsetel konteineritel koheselt tuvastada võimalikke vigastusi konteineri saabumisel, käitlemisel ja lahkumisel meie terminalidest et oma kliente nendest koheselt teavitada.

 

 

 

Teenused

 • Kaupade laadimine/lossimine (konteinerid,üldkaubad, refkaubad, vanametall);
 • Ladustamise teenused vabatsoonis;
 • Kaupade komplekteerimine ja ümberlaadimine;
 • Ekspedeerimine;
 • Kaupade omanikuvahetus vabatsoonis;
 • Kaupade ost-müük;
 • Lisandväärtuse andmine;
 • Laadimistehnika rent, hooldus ja remont;
 • Laohoonete rent;
 • Muud ühised arendused koos klientide ja koostööpartneritega meie terminali alal;