/  Terminalid/  Arendusprojektid

Arendusprojektid

2012

2012. aastal korraldasime ümber autovedude teenindusahela konteineriterminalis, rakendades vastava digivärava lahenduse. Selline süsteem osutus tõeliselt efektiivseks ning konteineriterminali toimingute tõhusust oluliselt tõstev.

2014

Kai nr 17 ehitus ja sillutus ning uue raudteeliini ehitus.

2016-2019

Ehitati kinnine ladu 12 000 m2 ja sillutati (asfalteeriti) 4,5 ha laopinda konteinerite ladustamiseks ja ümberlaadimiseks. Laadimisnasinaid ja -seadmeid renoveerfitakse ja asendatakse igal aastal.

Ro-Ro (2017 ja 2019)

2017. aastal alustas Tallink kaubavedu Muuga-Vuosaari ro-ro liinil ning 2019. aasta keskel alustasime koostööd Eckerö Line’ga samal ro-ro liinil. Laiendati sõiduradu ro-ro-laevade jaoks ja korraldati ümber liiklus konteineri¬laevadele. Koostöös Tallinna Sadama ja Tallinki ning Eckerö Line’ laevaliinidega avati Muuga sadamas ro-ro liiklus sõiduautodele.

August 2019

Konteineriterminali jõudluse optimeerimiseks ja kliendisõidukite teeninduse kiirendamiseks uuendati operatsioonisüsteemi Solvo TOS. See on terviklik automatiseeritud konteineriterminali haldussüsteem, mis hõlmab konteinerite vastuvõtmist, ladustamist, töötlemist ja ärasaatmist ning konteineriterminali dokumendivooge reaalajas.


Süsteemi eelisteks on:

1) laevakäitluse aja lühenemine;

2) kaubalaeva planeerimine terminali poolt;

3) veoste ja konteinerite terminalis viibimise aja lühenemine;

4) konteineri teisaldamiskordade vähenemine ladustamise ajal;

5) sõidukite käitlemisaja lühenemine;

6) kaubanduslike vigade vähenemine dokumentide vormistamisel;

7) konteinerite olemasolu ja liikumise kohta teabe jagamine terminaliüksustele ja teistele kasutajatele (laevaliinid, agendid, ekspediitorid);

8) lepinguosaliste poolt dokumentide täitmise ja edastamise võimalus kaugjuurdepääsurežiimis.

2020

2020. aasta arengukavas on kahe STS post-panamax kraana ostmine ja paigaldus kaile nr 17, täiendavate RTG kraanade, sadamatraktorite, haagiste, traktori ja väikelaadurite ost. Kavas on palgata juurde töötajaid-spetsialiste, kelle väljaõpet on vajaduse korral võimalik korraldada kohapeal.

Lähituleviku projektid

Lähiaja olulisemaid arendusprojekte on suurendada 12 000 ruutmeetri võrra kinnist laopinda ja 170 000 ruutmeetri võrra konteinerilaoplatse, mis vastaks meie klientide erinevatele vajadustele. Võimalus ladustada eriilmelist kaupa, kuni avaneb sobiv ajaaken selle logistiliseks suunamiseks järgmisesse punkti, on kaasaegsete terminalioperaatorite jaoks kohustuslik teenus. Sellega seoses on meil käsil uus kontseptuaalne projekt uue ja suure laohoonete kompleksi arendamiseks.