/  Uudised/  Uudiste arhiiv/  2018/  Tööinspektsioon kaotas vaidluse Transiidikeskuse AS vastu ka Riigikohtus

Tööinspektsioon kaotas vaidluse Transiidikeskuse AS vastu ka Riigikohtus

07.03.2018

Riigikohus jättis oma 5. märtsi otsusega rahuldamata Tööinspektsiooni kaebuse seoses väidetava ametiühingute seaduse rikkumisega ning jättis Harju Maakohtu otsuse muutmata.


Samuti tegi Riigikohus otsuse maksta Transiidikeskusele välja kõik antud kohtuasjaga seotud menetluskulud.


Transiidikeskuse esindaja, vandeadvokaat Tauno Targa sõnul leidsid mõlema astmete kohtud, nii maa- kui Riigikohus, et Tööinspektsiooni poolt määratud rahatrahv Transiidikeskuse juhatuse liikmele väidetava ametiühingu tegevuse takistamise eest oli alusetu.


“Riigikohtu kolmeliikmeline koosseis nõustus Transiidikeskuse ja maakohtu põhjendustega väärteotunnuste puudumise tõttu menetluse lõpetamise vajalikkuse osas. Seetõttu tühistati ka täies ulatuses Tööinspektsiooni poolt määratud rahatrahvid. Transiidikeskus on menetluse algusest saati rõhutanud, et kehtiv ametiühingute seadus ei võimalda isikuid karistada käesolevas asjas tehtud etteheidete alusel. Riigikohtu lahend on eelneva valguses tervitatav ja ühemõtteline“, lisas Tark.


Varem, 31. oktoobril, tegi Harju Maakohus otsuse, milles vaeti väärteoasja Transiidikeskuse juhatuse liikme Helena Hakkineni ja endise juhatuse liikme Erik Laidvee suhtes seoses väidetava ametiühingute seaduse rikkumisega. Sellise etteheite tegi esialgselt Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, kelle pöördumise alusel Tööinspektsioon menetluse algatas ning väärteoprotokolli koostas. Harju Maakohus tõdes oma põhjalikus otsuses, et Tööinspektsiooni poolt tehtud sanktsioneerival otsusel puudus alus, mille tõttu tuleb väärteomenetlus asjas viivitamatult lõpetada ning tekkinud õigusabikulud hüvitada.


Lisainfo: