STEVEDORES AT THE GATES OF BALTIC

TRANSIIDIKESKUSE AS on 1996. aastast edukalt tegutsev stividori täisteenust pakkuv ettevõte. Transiidikeskuse stividoriteenuste põhitegevus on koondatud AS Tallinna Sadam Muuga sadama vabatsoonis tegutsevatesse konteiner- ja üldkauba terminalidesse.

Kampaania

Lugupeetud Partner,
Transiidikeskuse AS konteinerterminal teenindab autotransporti esmaspäevast reedeni kella 06:30-st kuni 22:00-ni.
Laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel kella 08:00-st kuni 16:30-ni.
Muudel aegadel teenindatakse autotransporti Kliendi eelneva taotluse alusel ja tariifidele rakendatakse koefitsienti 5.

Konteinerite väljastamine

Name MSC MALIN
Line MSC EESTI AS
Date 17.01.2018
Time 06:30

Hanked

TK territooriumi pääsuluba